Lista rewolucyjnych zmian dla wędkarzy

wędkarz

by admin
0 comment
wędkarz

Lista rewolucyjnych zmian dla wędkarzy

Przepisy prawne często ulegają zmianom. Dotyczy to różnych dziedzin, w tym tych wyjątkowo ważnych dla poszczególnych grup społecznych. Nadążenie za zmianami w przepisach prawnych to nie lada wyzwanie.

Obecnie tematem pobudzającym liczne dyskusje oraz kontrowersje są zmiany dotyczące wędkarzy. Wędkarstwo cieszy się w Polsce ogromnym zainteresowaniem, a piecze i kontrolę nad nim stanowi Polski Związek Wędkarski (PZW).

Jakie mają być zmiany dla wędkarzy?

Zmiany prawne dotyczące wędkarstwa, jakie niebawem mają wejść w życie już dziś zyskały miano rewolucyjnych. Działania podjęte przez ministerstwo infrastruktury mają na celu uproszczenie procedury wędkowania w Polsce.

Zmiany dotyczą przede wszystkim posiadania karty wędkarskiej, uproszczenie sposobu wędkowania i uzyskiwania pozwoleń wędkarskich, a także zmniejszenie wysokości opłaty za wędkowanie. Nowe przepisy mają zachęcić ludzi do wędkowania.

sposobu pozyskiwania pozwoleń wędkarskichPodjęte działania wychodzą naprzeciw potrzebom społecznym. Do tej pory Polski Związek Wędkarski praktycznie co roku zaostrzał przepisy dotyczące połowu ryb, a to sprawiło, że samo wędkarstwo w Polsce straciło na zainteresowaniu ze strony wędkarzy.

 

Projekt o nazwie „Nasze Łowiska”

Warto wiedzieć, że w Polsce praktycznie wszystkie jeziora, zbiorniki zaporowe, a także rzeki wedle prawa należą do śródlądowych wód płynących, a co za tym idzie stanowią własność skarbu Państwa.

wprowadzenie jednej opłatyTego typu akweny wodne nie podlegają sprzedaży, jednakże akweny te mogą być użyczane na podstawie odpowiednio zawieranych umów.

Wówczas obowiązki właściciela tego typu wód wykonują i odpowiadają za nie jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Natomiast gospodarka rybacka na publicznych pływających wodach śródlądowych, w których istnieje hydrologiczne połączenie z krajowym systemem rzecznym, prowadzona jest w tak zwanych obwodach rybackich przez podmioty uprawnione do rybactwa.

Podmiotami uprawnionymi do rybactwa mogą być m. in.: osoby fizyczne, dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej RP, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne.

Reasumując wszystkie publiczne płynące wody śródlądowe podzielone są na obwody rybackie. Każdy obwód rybacki jest zobowiązany do tego, aby prowadzić w swoim obrębie racjonalną gospodarkę rybacką.

Wówczas racjonalna gospodarka rybacka oparta jest na odpowiednim wykorzystaniu tych produkcyjnych możliwości wód. Wykorzystanie to powinno być w pełni zgodne z operatem rybackim, który został zaopiniowany przez Instytut Rybactwa Śródlądowego.reguluje sprawy okresów ochronnych

Oczywiście wszystko w obrębach rybackich powinno odbywać się w sposób, który nie narusza interesów uprawnionych do rybactwa.

Oznacza to, że połów, w tym w dorzeczu musi odbywać się zgodnie z zachowaniem zasobów ryb w tak zwanej równowadze biologicznej.

Sama równowaga biologiczna wedle obowiązującego prawa powinna pozostać na poziomie, który umożliwia gospodarcze korzystanie z płynących wód śródlądowych przyszłym do nich uprawnionych podmiotów.

Projekt o nazwie „Nasze Łowiska” został wprowadzony w roku 2022 przez PGW Wody Polskie. Jednym z najważniejszych dla wędkarzy postanowień programu jest to stanowiące o jednym zezwoleniu uprawniającym do wędkowania we wszystkich obwodach rybackich, które zostały udostępnione do użytkowania przez dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Rozporządzenie to ma za zadanie popularyzację wędkarstwa.

 

Koniec kart wędkarskich oraz jedna opłata za wszystkie akweny

zmniejszenie kosztów wędkowaniaWarto wiedzieć, że zmiany wprowadzone na mocy projektu „Nasze Łowiska” nie dotyczą tylko i wyłącznie likwidacji kart wędkarskich i wprowadzenia jednej opłaty za wszystkie akweny.

Zmiany dotyczą także innych ważnych aspektów. Przede wszystkim na podstawie projektu ustanowiono specjalny departament rybacki.

Departament rybacki ma nie tylko przygotować najlepsze rozwiązania, które będą wychodzić naprzeciw wędkarzom i promować samo wędkarstwo, ale także ma za zadanie dbanie o ochronę środowiska. Departament rybacki został odpowiedzialny za dobry stan wód pod kątem ich zasobów.

Dotyczy to w duże mierze samego zarybienia śródlądowych wód płynących. Co więcej dodatkowym zadaniem departamentu będzie zwiększenie w akwenach śródlądowych bioróżnorodności, a także współpraca z organizacjami społecznymi.

Likwidacja karty wędkarskiej

wymiarów ochronnych rybDo tej pory każda osoba pragnąca nawet amatorsko dokonać połów ryb na wodach publicznych RP musiała posiadać kartę wędkarską.

Zgodnie z zamysłem nowej reformy karta wędkarska ma zostać zlikwidowana.

Zmiana ta ma sprawić, że wędkarstwo stanie się rekreacyjnym i przyjemnym hobby, a jak dotychczas być objęte wieloma obowiązkami i przestrzeganiem w większości rygorystycznych i przestarzałych wymogów.

Jednakże warto wiedzieć, że w roku 2022 wszystkie uprawiania do amatorskiego połowu ryb na wodach udostępnionych przez Polski związek wędkarski odbywają się na podstawie dotychczas obowiązujących zasadach, a połów ryb jest możliwy na podstawie odpowiednich zezwoleń wydawanych przez odpowiednie Okręgi PZW. Nowe zmiany będą wprowadzone stopniowo.

Ile kosztuje opłacenie karty wędkarskiej?

Przede wszystkim karta wędkarska to dokument uprawniający daną osobę do amatorskiego połowu ryb. Jednocześnie warto wiedzieć, iż samo wyrobienie karty wędkarskiej nie jest obciążone dużymi opłatami, a karta wydawana jest dożywotnio. Wśród opłat za wyrobienie karty wędkarskiej znajdują się m. in:

  • opłata za przystąpienie do egzaminu przed komisją Polskiego Związku Wędkarskiego, która wynosi 30 zł,
  • opłata skarbowa wynosząca 10zł (opłata ta jest za złożenie wniosku o wydanie karty wędkarskiej),
  • opłata za fotografię do dokumentu (cena zależna od miejsca wykonywania zdjęć).

Należy jednak pamiętać, że nie są to wszystkie koszty, jakie ponosi wędkarz. W późniejszym czasie wędkarz musi liczyć się z tym, iż pojawią się dodatkowe koszty takie, jak np. uzyskanie zezwoleń pozwalających łowić ryby w konkretnych akwenach, a także wszelkie opłaty członkowskie (w przypadku wędkarzy należących do Polskiego Związku Wędkarskiego).

Zmiany dla wędkarzy lista

kart wędkarskichWedle nowych przepisów Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach projektu „Nasze Łowiska” już wprowadza nową, ale za to jednolitą opłatę, która wynosi 250 zł na administrowanych przez siebie łowiskach. Na dzień dzisiejszy przepis ten dotyczy dwudziestu siedmiu obwodów rybackich.

Wędkarz po uiszczeniu opłaty może swobodnie wędkować na terenie właśnie tych obwodów.

Co więcej, liczba obwodów, których dotyczą nowe przepisy ma systematycznie ulegać powiększeniu. Wszystkie informacje dotyczące obwodów, których dotyczą nowe przepisy można znaleźć na stronie internetowej Wód Polskich.

Jakie zmiany w regulaminie PZW 2022?

Każdy wędkarz pragnący łowić w danym obrębie powinien dokładnie zapoznać się z aktualnym regulaminem obowiązującym obowiązującymi właśnie na nim. Łowienie ryb niegodnie z obowiązującym na danym obrębie regulaminem może skutkować mandatem wynoszącym nawet kilkuset złotych.

W regulaminie znajdują się m. in.:  zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa. Przepisy te określają zasady wędkowania, zasady dotyczące dozwolonych metod połowu, a także zasady dotyczące ochrony ryb.

Ponadto regulamin ściśle reguluje: wszystkie obowiązki wędkarza na wodach PZW oraz kwestie kontroli i odpowiedzialność wędkujących w wodach PZW.

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00