Profesjonalna prezentacja biznesowa – jak ją przygotować?

prezentacja biznesowa

by admin
0 comment
prezentacja biznesowa

Prezentacja biznesowa to bardzo ważny element komunikacji w świecie biznesu. Może służyć do przedstawiania wyników firmy, nowych produktów lub usług, propozycji współpracy, strategii rozwoju czy wizji przyszłości.przykłady prezentacji firmowych

Prezentacja biznesowa może przybierać różne formy – od wewnętrznej firmowej prezentacji opisującej status projektów, po prezentacje handlowe z kilkuosobową reprezentacją klienta, aż po wystąpienia na konferencjach do dużej publiczności.

Jak przygotować profesjonalną prezentację biznesową, która będzie ciekawa, przekonująca i sprzedająca? Oto kilka praktycznych wskazówek, które pomogą Ci stworzyć skuteczne narzędzie marketingowe.

Cele prezentacji biznesowej

Zanim zaczniesz tworzyć prezentację biznesową, musisz mieć jasno określone cele, jakie chcesz osiągnąć. Co chcesz przekazać swoim odbiorcom? Jakiej reakcji oczekujesz od nich? Jak chcesz wpłynąć na ich decyzje lub zachowania? Jak chcesz zaprezentować siebie i swoją firmę?

zbudowania pozytywnego wizerunku firmyCele prezentacji biznesowej powinny być konkretnie sformułowane i mierzalne. Nie wystarczy powiedzieć, że chcesz zainteresować klienta swoją ofertą.

Musisz określić, co to znaczy zainteresować – czy chodzi o to, żeby klient zadawał pytania, poprosił o dodatkowe informacje, umówił się na spotkanie czy podpisał umowę?

Cele prezentacji biznesowej powinny być również realistyczne i dostosowane do sytuacji i oczekiwań odbiorców.

Określenie celów prezentacji biznesowej pomoże Ci zaplanować treść i formę prezentacji oraz ocenić jej skuteczność. prezentacje biznesowePomoże Ci również skupić się na tym, co jest najważniejsze i uniknąć zbędnych informacji lub dygresji.

Cele prezentacji biznesowej mogą być różne w zależności od rodzaju i kontekstu prezentacji. Mogą dotyczyć np. informowania, edukowania, przekonywania, motywowania czy inspirujących odbiorców.

Mogą być związane z budowaniem wizerunku firmy, promowaniem produktu lub usługi, pozyskiwaniem klientów czy partnerów, rozwiązywaniem problemów czy pokazywaniem możliwości rozwoju.

Aby określić cele prezentacji biznesowej, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

 • Jaki jest główny cel mojej prezentacji?
 • Jakie są cele pośrednie lub dodatkowe mojej prezentacji?
 • Jakie są korzyści dla mnie i dla moich odbiorców z realizacji tych celów?
 • Jak będę mierzył skuteczność mojej prezentacji?
 • Jakie są potencjalne przeszkody lub zagrożenia dla realizacji tych celów?
 • Jak mogę je zminimalizować lub wyeliminować?

Odpowiedzi na te pytania pomogą Ci stworzyć plan działania i strategię komunikacyjną dla Twojej prezentacji biznesowej.

Kim są odbiorcy prezentacji?

spotkania biznesoweKolejnym krokiem w przygotowaniu prezentacji biznesowej jest analiza odbiorców. Musisz wiedzieć, do kogo mówisz i co ich interesuje.

Jakie mają potrzeby, problemy, cele? Jakie mają wiedzę i doświadczenie w temacie prezentacji? Jakie mają preferencje i style komunikacyjne? Jakie mają zaufanie i nastawienie do Ciebie i Twojej firmy?

Analiza odbiorców pozwoli Ci dostosować treść, formę i ton prezentacji biznesowej do ich oczekiwań i potrzeb. Dzięki temu będziesz mógł lepiej nawiązać kontakt z nimi, zbudować zaufanie i wiarygodność oraz wywołać pożądane emocje i reakcje.

Aby dokonać analizy odbiorców, możesz posłużyć się różnymi metodami badawczymi, takimi jak ankiety, wywiady, obserwacje czy analiza danych.

spotkań onlineMożesz również skorzystać z dostępnych źródeł informacji, takich jak raporty rynkowe, profile klientów czy opinie użytkowników.

Jak powinna wyglądać prezentacja biznesowa? Praktyczne wskazówki

Prezentacja biznesowa powinna być przede wszystkim klarowna, logiczna i spójna. Powinna mieć wyraźną strukturę, składającą się z wprowadzenia, rozwinięcia i zakończenia.

Wprowadzenie powinno zawierać cel prezentacji, agendę oraz informacje o prezenterze i firmie. Rozwinięcie powinno zawierać główne argumenty i dowody poparte danymi, faktami i przykładami. Zakończenie powinno podsumować główne wnioski i wezwać do działania.

prezentacja firmyPrezentacja biznesowa powinna być również atrakcyjna wizualnie. Powinna wykorzystywać różne elementy multimedialne, takie jak grafiki, wykresy, zdjęcia, filmy czy animacje, które uatrakcyjnią i ułatwią przekazanie treści.

Jednak należy pamiętać o zasadzie umiaru i spójności – nie należy przesadzać z ilością i różnorodnością elementów wizualnych, które mogą odwrócić uwagę od istoty prezentacji.

Należy również zadbać o estetykę i czytelność prezentacji – stosować krótkie, chwytliwe zdania zamiast ścian tekstu, używać odpowiednich kolorów, czcionek i rozmiarów, zachowywać jednolity styl i formatowanie.

całą prezentacjęPrezentacja biznesowa powinna być także angażująca i interaktywna. Powinna zachęcać odbiorców do aktywnego uczestnictwa w prezentacji, zadawania pytań, wyrażania opinii, dzielenia się doświadczeniami.

Można to osiągnąć poprzez zadawanie pytań retorycznych, prowokacyjnych lub otwartych, stosowanie anegdot, metafor, humoru lub niespodzianek, wykorzystywanie technik storytellingu czy gamifikacji.

Aby stworzyć ciekawą i angażującą prezentację biznesową, warto inspirować się dobrymi przykładami innych prezentacji lub szablonami dostępnymi w internecie. Można również skorzystać z pomocy profesjonalistów lub szkoleń z zakresu prezentacji biznesowych.

Prezentacja biznesowa w Power point

dobra prezentacjaPower point to najpopularniejsze narzędzie do tworzenia prezentacji biznesowych.

Umożliwia ono łatwe i szybkie przygotowanie profesjonalnych slajdów z wykorzystaniem różnych funkcji i efektów.

Jednak Power point to tylko narzędzie – nie wystarczy go używać, żeby stworzyć skuteczną prezentację biznesową. Trzeba również znać i stosować zasady dobrego projektowania prezentacji.

Oto kilka przydatnych wskazówek dotyczących tworzenia prezentacji biznesowych w Power point:

 • Wybierz gotowy szablon lub stwórz własny szablon, który będzie spójny z Twoją marką i identyfikacją wizualną. Szablon powinien być prosty i elegancki, a nie przesadnie ozdobny lub kolorowy.
 • Dbaj o odpowiedni kontrast między tłem a tekstem i grafikami – unikaj jasnych kolorów na jasnym tle lub ciemnych kolorów na ciemnym tle. Kontrast poprawia czytelność i uwypukla ważne elementy prezentacji.
 • Ogranicz się do maksymalnie trzech kolorów na slajdzie – najlepiej takich, które pasują do siebie i tworzą harmonijną paletę. Kolory mają znaczenie emocjonalne i symboliczne, dlatego należy je dobierać zgodnie z przekazem i charakterem prezentacji.
 • Stosuj maksymalnie dwa rodzaje czcionek na slajdzie – najlepiej takich, które są czytelne i dobrze się komponują. Zaleca się używanie czcionek bezszeryfowych (np. Arial, Calibri) dla tekstu głównego i czcionek szeryfowych (np. Times New Roman) dla nagłówków
 • Używaj maksymalnie sześciu punktów na slajdzie – najlepiej takich, które są krótkie i zwięzłe. Unikaj zbyt długich i skomplikowanych zdań, które mogą znużyć lub zdezorientować odbiorców. Staraj się podawać najważniejsze informacje i kluczowe słowa.
 • Wstawiaj maksymalnie jedną grafikę na slajdzie – najlepiej taką, która jest wysokiej jakości i dobrze ilustruje treść. Grafika powinna być związana z tematem prezentacji i wspierać argumentację. Unikaj niejasnych, nieczytelnych lub nieprofesjonalnych grafik.
 • Wykorzystuj efekty przejścia i animacji z umiarem – najlepiej takich, które są subtelne i dodają dynamiki prezentacji. Efekty przejścia i animacji mogą uatrakcyjnić prezentację i ułatwić jej odbiór, ale mogą również odwrócić uwagę od treści lub spowodować zamieszanie. Nie należy nadużywać efektów lub stosować ich bez sensu.
 • Dodawaj dźwięk i film tylko wtedy, gdy są niezbędne – najlepiej takie, które są krótkie i dobrze nagrane. Dźwięk i film mogą wzbogacić prezentację i urozmaicić jej formę, ale mogą również zakłócić jej przebieg lub obniżyć jej jakość. Nie należy używać dźwięku lub filmu jako ozdoby lub zastępstwa treści.

Pamiętaj, że Power point to tylko narzędzie do tworzenia prezentacji biznesowych. Nie zastąpi ono Twojej osobowości, pasji i zaangażowania. To Ty jesteś głównym aktorem wystąpienia, a prezentacja jest tylko Twoim wsparciem.

Dlatego oprócz przygotowania prezentacji biznesowej musisz również zadbać o swoje umiejętności prezentacyjne, takie jak mowa ciała, kontakt wzrokowy, głos czy język. Tylko wtedy Twoja prezentacja biznesowa będzie profesjonalna i skuteczna.

You may also like